Onze tuin is bijna 2 ha groot, maar door een kronkelende padenstructuur kun je hier makkelijk een uur rondstruinen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de tuin aangelegd op voormalige landbouwakkers (klei). Er is grond gestort om hoogte te creëren en op sommige delen is veengrond aangebracht. Een oude poldersloot loopt nog als een hoofdader door de tuin.

Juist omdat de tuin midden in een stadspark ligt (Westerpark) en de ingang relatief verstopt, is het een paradijsje van rust voor mensen, maar zeker ook voor de dieren en de planten die er voorkomen. Aan de ene kant is er de neiging om het voor onszelf te houden, maar anderzijds zijn we ontzettend trots op wat we hebben bereikt en nog willen bereiken en willen we dit aan iedereen laten zien.

Wat maakt …

Onze tuin is bijna 2 ha groot, maar door een kronkelende padenstructuur kun je hier makkelijk een uur rondstruinen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de tuin aangelegd op voormalige landbouwakkers (klei). Er is grond gestort om hoogte te creëren en op sommige delen is veengrond aangebracht. Een oude poldersloot loopt nog als een hoofdader door de tuin.

Juist omdat de tuin midden in een stadspark ligt (Westerpark) en de ingang relatief verstopt, is het een paradijsje van rust voor mensen, maar zeker ook voor de dieren en de planten die er voorkomen. Aan de ene kant is er de neiging om het voor onszelf te houden, maar anderzijds zijn we ontzettend trots op wat we hebben bereikt en nog willen bereiken en willen we dit aan iedereen laten zien.

Wat maakt de Natuurtuin nu zo bijzonder en interessant om te laten zien?

  • Door het creëren van verschillende landschapstypen die in en om Zoetermeer voorkomen en voorkwamen, heeft de tuin een grote natuur-en cultuurhistorische waarde. Elk landschapstype heeft specifiek beheer nodig, laat eigen flora en fauna zien en zorgt voor eigenheid die bijdraagt aan de totale biodiversiteit.
  • Elk landschap wordt omzoomd door dijkjes. Er is een eigen watercirculatiesysteem dat ervoor zorgt dat elk landschapstype het waterniveau krijgt wat het nodig heeft. Twee karakteristieke poldermolens zorgen ervoor dat het water rondgepompt wordt.
  • Er is een wandelroute uitgezet met op cruciale punten informatieborden die iets zeggen over die plek. Ook is er elke maand een rondleiding door onze eigen gidsen.
  • We werken met een flink aantal vrijwilligers om de tuin te beheren, te onderhouden, te besturen (stichting) en uit te dragen (gidsen) in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en een aannemer voor de grote klussen.
  • In 2015 is onze stichting Vrienden Natuur-en Landschappentuin Zoetermeer opgericht vanuit een burgerinitiatief (onze gidsen maakten zich zorgen over achterstallig onderhoud en beheer)
  • Twee jaar geleden hebben we een beheer-overeenkomst ondertekend samen met de gemeente. Hiermee hebben we het beheer en onderhoud voor een groot deel in eigen hand en zijn we vrijwel zelfsturend geworden. 

Locatie